אגרת ממשרד החינוך – היערכות לפתיחת שנה

כל שנה מתחילה בסימן שאלה – היערכות לפתיחת שנה – אוגוסט 2020 אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, מינהל פדגוגי, משרד החינוך שלח אגרת לנשות ואנשי שפ"י לקראת פתיחת תשפ"א: ”שנה…

להמשך קריאה אגרת ממשרד החינוך – היערכות לפתיחת שנה