2020 SEL EXCHANGE VIRTUAL SUMMIT

באוקטובר 2020 ערך ארגון CASEL את הכנס השנתי שלו, הפעם במתכונת וירטואלית. הכנס התקיים תחת הכותרת: חיזוק המחויבות שלנו כלפי הנוער באמצעות למידה רגשית-חברתית

להמשך קריאה 2020 SEL EXCHANGE VIRTUAL SUMMIT

מה חושבים מורים בארה”ב על למידה רגשית-חברתית?

סקר חדש שנערך על ידי RAND בחן עמדות וצרכים של מורים בארה"ב ביחס ללמידה רגשית-חברתית בבתי הספר שלהם. מהדוח המסכם עולות תובנות חשובות לגבי התמיכה וההכשרה שצוותי הוראה צריכים. תובנות אלה רלוונטיות מאד גם לקובעי מדיניות בישראל.

להמשך קריאה מה חושבים מורים בארה”ב על למידה רגשית-חברתית?

דפנה קופלמן-רובין ברדיו תל אביב

ראיון עם דפנה קופלמן-רובין ברדיו תל אביב, יום שני, 02 בנובמבר, 2020 על חשיבות הלמידה הרגשית-חברתית להצלחה בלימודים ובחיים   איך למידה רגשית-חברתית יכולה לסייע לתלמידות ולתלמידים שחזרו השבוע לבית…

להמשך קריאה דפנה קופלמן-רובין ברדיו תל אביב

היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת

תקציר של המסמך היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת – אתגרים, מיומנויות וכלים. בתקציר מוצגים עקרונות והמלצות לדרכים בהן ההוראה המקוונת יכולה להמשיך ולתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים של התלמידות והתלמידים

להמשך קריאה היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת

היבטים התפתחותיים בלמידה רגשית-חברתית

למידה רגשית-חברתית היא תהליך דינמי ומתפתח ולכן חשוב להתייחס אליה מנקודת מבט התפתחותית. במסמך זה תוכלו למצוא עקרונות מרכזיים להבנת הציר ההתפתחותי, בדגש על התפתחות של מיומנויות רגשיות-חברתיות.

להמשך קריאה היבטים התפתחותיים בלמידה רגשית-חברתית

מסמך מסכם של ועדת המומחים

החודש התפרסם המסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא למידה רגשית-חברתית שפעלה מטעם היוזמה לידע ולמחקר בחינוך (האקדמיה הישראלית למדעים). המסמך מסכם את הידע והמחקר העדכניים בתחום זה ומציע עקרונות והמלצות להטמעה מערכתית ומקיפה.

להמשך קריאה מסמך מסכם של ועדת המומחים

אגרת ממשרד החינוך – היערכות לפתיחת שנה

כל שנה מתחילה בסימן שאלה – היערכות לפתיחת שנה – אוגוסט 2020 אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, מינהל פדגוגי, משרד החינוך שלח אגרת לנשות ואנשי שפ"י לקראת פתיחת תשפ"א: ”שנה…

להמשך קריאה אגרת ממשרד החינוך – היערכות לפתיחת שנה

סוף

...