SEL בגן הילדים

שתי דקות על החשיבות של למידת מיומנויות רגשיות-חברתיות כבר בגילאי הגן. ד”ר דפנה קופלמן רובין מציגה ממצאים ממחקר שערכה יחד עם ד”ר אינה כץ גולד בגני ילדים בנס-ציונה בהם פעלה תוכנית אני יכול.ה להצליח (א.י.ל). לצפייה