2X10 – פרקטיקה לחיזוק מודעות עצמית וחברתית

2X10 שווה 20. אבל התרגיל הזה יכול להיות שווה הרבה יותר.

מדובר בפרקטיקה יעילה של SEL שבה מורות ומורים מקדישים לתלמיד אחד 2 דקות ביום במשך 10 ימים רצופים. שתי הדקות של השיחה היומית נועדו לבנות ולחזק מודעות עצמית, מודעות חברתית וכישורים של בניית יחסים. אלו הן שלוש מיומנויות מרכזיות של SEL  שמוקנות באמצעות מודלינג של אמפתיה, הקשבה פעילה והפגנת אכפתיות מצד המורה. 

איך עושים זאת? בוחרים תלמידה או תלמיד שאיתם רוצים לחזק את הקשר ויוזמים שיחה. השיחה צריכה להיות קצרה – 2 דקות לכל היותר. במהלך השיחה חשוב לתת לתלמידה או לתלמיד לדבר ולשתף בנושא מהחיים שלהם שאינו קשור ללימודים. כדי לעודד אותם לכך צריך לנהוג בשקיפות ובכנות ואף לשתף במשהו אישי מחיי המורה. חשוב שהשיחה לא תהיה שיפוטית ולא תתייחס להישגים בלימודים או להתנהגות. 

ההתערבות הזו פורסמה על ידי Panorama Education

מורה ותלמיד