מסמך מסכם של ועדת המומחים

 

 

 

המסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא למידה רגשית-חברתית שפעלה מטעם היוזמה לידע ולמחקר בחינוך (האקדמיה הישראלית למדעים). המסמך מסכם את הידע והמחקר העדכניים בתחום זה ומציע עקרונות והמלצות להטמעה מערכתית ומקיפה. פרקי המסמך מציגים בין השאר: אופנים לשילוב של למידה רגשית-חברתית באורח החיים בבית הספר; סקירת תוכניות להקניה ישירה של מיומנויות; דרכים לשילוב בתחומי הדעת; התאמה של למידה רגשית-חברתית למגוון אוכלוסיות של תלמידים; שיתוף הורים בתהליך; סוגיות של מדידה והערכה ועוד. ד”ר דפנה קופלמן-רובין ראש SEL.IL הייתה חברה בוועדת המומחים, וד”ר טלי פרידמן, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח במרכז, היא עורכת-שותפה של המסמך