היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת

 

 

 

 

תקציר של המסמך היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת – אתגרים, מיומנויות וכלים. המסמך נכתב על ידי ד”ר דפנה קופלמן-רובין, ד”ר אורלי תורן ונועה וייס- קליימן עבור לשכת המדען הראשי במשרד החינוךבתקציר מוצגים עקרונות והמלצות לדרכים בהן ההוראה המקוונת יכולה להמשיך ולתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים של התלמידות והתלמידים על אף הריחוק הפיזי במרחב ובזמן. למידה רגשית- חברתית (SEL – Learning Emotional Social) משמשת כאן כמסגרת מושגית וכבסיס ידע מחקרי- יישומי להתמודדות עם אתגרי הלמידה המקוונת.