היבטים התפתחותיים בלמידה רגשית-חברתית

למידה רגשית-חברתית היא תהליך דינמי ומתפתח ולכן חשוב להתייחס אליה מנקודת מבט התפתחותית. במסמך זה תוכלו למצוא עקרונות מרכזיים להבנת הציר ההתפתחותי, בדגש על התפתחות של מיומנויות רגשיות-חברתיות; דרכים להתאמת תוכניות ודרכי הוראה לשלב ההתפתחותי של תלמידות ותלמידים וכן דוגמאות למשימות מרכזיות מפורטות על פי גיל ודרכי הקנייה מומלצות. לתקציר | למסמך המלא