דוחות

בחרנו להציג מספר דוחות מומחים מרכזיים מהארץ ומהעולם. מידי פעם נעדכן בדוחות חדשים

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך פרסמה דוח מרתק על ההשפעות הרגשיות של הקורונה על ילדים ונוער. המסמך מציג נתונים מישראל ומהעולם בהקשר להשפעות על שגרת היומיום, על מצבי והתנהגויות סיכון, על הסביבה הביתית והמשפחתית ועוד. למסמך המלא
המסמך המסכם של ועדת המומחים בנושא טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך. הוועדה פעלה מטעם היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך.

לדוח המלא 

היבטים התפתחותיים בלמידה רגשית-חברתית מאת דפנה קופלמן-רובין. נספח למסמך המסכם של ועדת המומחים בנושא טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך.
סקר חדש שנערך על ידי RAND בחן עמדות וצרכים של מורים בארה”ב ביחס ללמידה רגשית-חברתית. מהדוח המסכם עולות תובנות חשובות לגבי התמיכה וההכשרה שצוותי הוראה צריכים.

לדוח המלא 

דוח מסכם של סקירת מחקרים בנושא חינוך רגשי-חברתי שהוכן בהזמנת הנציבות האירופית (EC)

תקציר | גרסה מלאה 

תרגום ועיבוד של תקציר המנהלים לדוח המסכם (הוכן על ידי היוזמה לידע ולמחקר בחינוך)

תקציר | גרסה מלאה 

תקציר של המסמך היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת – אתגרים, מיומנויות וכלים

תקציר | גרסה מלאה 

דוח של צוות מחקר בהרווארד בראשותה של פרופ’ סטפני ג’ונס. הדוח כולל בחינה של 25 תוכניות SEL מובילות לבתי ספר יסודיים ומציע קריטריונים לבחירה ולהתאמה של תוכניות. 

תקציר | גרסה מלאה 

כיוונים עתידיים למדידה של למידה רגשית-חברתית. דוח של צוות מומחים להערכה הפועל מטעם ארגון CASEL

תקציר | גרסה מלאה 

עיקרי ההמלצות של ועדת המומחים לנושא טיפוח והטמעה של למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך בישראל.

למסמך

הדוח הסופי של ועדת המומחים הלאומית האמריקנית בנושא התפתחות רגשית-חברתית ואקדמית.

תקציר | גרסה מלאה