דוחות

בחרנו להציג מספר דוחות מומחים מרכזיים מהארץ ומהעולם. מידי פעם נעדכן בדוחות חדשים

הדוח הסופי של ועדת המומחים הלאומית האמריקנית בנושא התפתחות רגשית-חברתית ואקדמית.

תקציר | גרסה מלאה 

דוח מסכם של סקירת מחקרים בנושא חינוך רגשי-חברתי שהוכן בהזמנת הנציבות האירופית (EC)

תקציר | גרסה מלאה 

תרגום ועיבוד של תקציר המנהלים לדוח המסכם (הוכן על ידי היוזמה לידע ולמחקר בחינוך)

תקציר | גרסה מלאה 

דוח של צוות מחקר בהרווארד בראשותה של פרופ’ סטפני ג’ונס. הדוח כולל בחינה של 25 תוכניות SEL מובילות לבתי ספר יסודיים ומציע קריטריונים לבחירה ולהתאמה של תוכניות. 

תקציר | גרסה מלאה 

כיוונים עתידיים למדידה של למידה רגשית-חברתית. דוח של צוות מומחים להערכה הפועל מטעם ארגון CASEL

תקציר | גרסה מלאה 

תקציר של דוח ועדת המומחים לנושא טיפוח והטמעה של למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך בישראל.

תקציר | גרסה מלאה