דוחות

בחרנו להציג מספר דוחות מומחים מרכזיים מהארץ ומהעולם. מידי פעם נעדכן בדוחות חדשים

סקר חדש שנערך על ידי RAND בחן עמדות וצרכים של מורים בארה”ב ביחס ללמידה רגשית-חברתית. מהדוח המסכם עולות תובנות חשובות לגבי התמיכה וההכשרה שצוותי הוראה צריכים.

לדוח המלא 

המסמך המסכם של ועדת המומחים בנושא טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך. הוועדה פעלה מטעם היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך.

לדוח המלא 

היבטים התפתחותיים בלמידה רגשית-חברתית מאת דפנה קופלמן-רובין. נספח למסמך המסכם של ועדת המומחים בנושא טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך.

דוח מסכם של סקירת מחקרים בנושא חינוך רגשי-חברתי שהוכן בהזמנת הנציבות האירופית (EC)

תקציר | גרסה מלאה 

תרגום ועיבוד של תקציר המנהלים לדוח המסכם (הוכן על ידי היוזמה לידע ולמחקר בחינוך)

תקציר | גרסה מלאה 

תקציר של המסמך היבטים רגשיים-חברתיים בלמידה מקוונת – אתגרים, מיומנויות וכלים

תקציר | גרסה מלאה 

דוח של צוות מחקר בהרווארד בראשותה של פרופ’ סטפני ג’ונס. הדוח כולל בחינה של 25 תוכניות SEL מובילות לבתי ספר יסודיים ומציע קריטריונים לבחירה ולהתאמה של תוכניות. 

תקציר | גרסה מלאה 

כיוונים עתידיים למדידה של למידה רגשית-חברתית. דוח של צוות מומחים להערכה הפועל מטעם ארגון CASEL

תקציר | גרסה מלאה 

עיקרי ההמלצות של ועדת המומחים לנושא טיפוח והטמעה של למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך בישראל.

למסמך

הדוח הסופי של ועדת המומחים הלאומית האמריקנית בנושא התפתחות רגשית-חברתית ואקדמית.

תקציר | גרסה מלאה