מה קורה בעולם?

העיסוק האינטנסיבי ב- SEL מתגבר בשנים האחרונות ברחבי העולם. ארגונים שונים, מוסדות בינלאומיים ומערכות חינוך במדינות רבות  מזהים את החשיבות של הנושא והם מציבים את ההקניה והטיפוח של למידה רגשית-חברתית כגורם מפתח להתמודדות יעילה עם המציאות המשתנה. בין הארגונים והפעילויות ניתן למנות את:

  • CASEL – Collaboration for Academic Social Emotional Learning
  • ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence
  • OECD, Education 2030
  • National Commission on Social, Emotional, and Academic Development, Aspen Institute
  • Salzburg Global Seminar Education for Tomorrow’s World, Karanga
  • Life Skills and Citizenship Education, UNICEF
  • WHO – World Health Organization
  • World Bank

מה קורה בישראל?

בדומה למגמות עולם, גם בישראל נעשים מהלכים רבים לקידום והטמעה של SEL. משבר הקורונה הגביר במידה רבה את העניין בנושא, והעיסוק בו בא לידי ביטוי  הן ברמה המערכתית של מטה המשרד והן בפעילויות של רשויות מקומיות, מוסדות להכשרת מורים, ארגונים ועמותות.

משרד החינוך

במשרד החינוך נעשתה בשנתיים האחרונות פעילות רחבת היקף בתחומים הרלוונטיים ללמידה רגשית־חברתית. בין היתר הוביל מנכ”ל המשרד פרויקט מקיף להכנת תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה. במסגרת מהלך מערכתי זה נבנה כלי מקוון המרכז את כל תוכניות הלימודים לכל הגילאים והמגזרים, ומפרט (בנוסף על תכנים לימודיים) גם מיומנויות המתאימות לכל יחידת לימוד. אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד הוביל מהלך נרחב להגדרת דמות הבוגר והמיומנויות הנדרשות להצלחה שלו בעתיד, ביניהן ניתן דגש מיוחד למיומנויות רגשיות-חברתיות. המסמך המסכם של מהלך זה פורסם במרץ 2020. גם תכנית הדגל של שפ”י “כישורי חיים” עוברת בשנה האחרונה ריענון והתאמה לעקרונות הלמידה הרגשית-חברתית. לשכת המדען הראשי במשרד הקימה קבוצת עבודה של חוקרים מומחים בראשותה של ד”ר דפנה קופלמן. הקבוצה עוסקת בגיבוש עקרונות למתן מענה לצרכים החברתיים והרגשיים הייחודיים ללמידה מקוונת בשגרה ובחירום.

ועדת מומחים שהוקמה לבקשת משרד החינוך ופעלה מטעם יוזמה – מרכז לידע ומחקר בחינוך. אחרי תהליך למידה של שנתיים, ועדת המומחים בראשותו של פרופ’ רמי בנבנישתי ובניהולה האקדמי של ד”ר טלי פרידמן, עומדת בימים אלה להגיש מסמך מסכם בנושא הקניה וטיפוח של למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך בישראל.

רשויות מקומיות

נוסף על התוכניות המערכתיות של משרד החינוך, מתקיימת פעילות הנוגעת ללמידה רגשית־חברתית גם ברשויות מקומיות שמאמצות את גישת SEL להטמעה בבתי ספר. העיר תל אביב מקדמת תפיסה עירונית כוללת -“עיר שלמה”. מהלך דומה נעשה גם בזיכרון יעקב. מהלכים אלה נעשים יחד עם צוות המומחים של SEL.IL המלווה את הצוות העירוני החל משלב הפיתוח ועד להטמעה בפועל במסגרות החינוך בעיר.

מכללות להוראה

ההבנה לגבי החשיבות של SEL לא פוסחת על המכללות להוראה. מוסדות רבים משלבים קורסים בנושא למידה רגשית-חברתית והקניית מיומנויות (לפרחי ההוראה עצמם ובהמשך לתלמידיהם). מכון מופ”ת פרסם בסוף 2019 גיליון מיוחד שהוקדש כולו לנושא SEL ונערך בשיתוף עם היוזמה- ידע ומחקר בחינוך. בעיצומו של משבר הקורונה ערך המכון וובינר בן יומיים שעסק בנושא הכשרת מורים ל-SEL וצפו בו מאות אנשי חינוך. פרויקט “אלומות” הפועל מטעם מכון מופ”ת הקים מספר קבוצות חשיבה בנושאי הכשרת מורים, מחקר והטמעה של SEL.