מנהל החינוך בעיר תל אביב-יפו מוביל מהלך משמעותי לביסוס שפה עירונית מערכתית המחברת SEL ופדגוגיה בכל מוסדות החינוך בעיר. המהלך יכלול טיפוח מיומנויות רגשיות-חברתיות של תלמידים ותלמידות בהתאמה התפתחותית ותרבותית; פיתוח והכשרה של צוותים חינוכיים; שיתוף והדרכה של הורים וגיבוש דרכים חדשות להערכה מעצבת. המטרה היא שבסוף הדרך כל מערכת החינוך תדבר בשפה SEL אביבית – שפה שמדגישה חוסן, אמפתיה, גמישות מחשבתית, ראייה של האחר ועוד מכל הדברים שכל כך חסרים היום במרחב הציבורי שלנו.

מוגן: ימי חשיבה ולמידה צוות עיר תל אביב יפו

מנהל החינוך בעיר תל אביב-יפו מוביל מהלך משמעותי לביסוס שפה עירונית מערכתית המחברת SEL ופדגוגיה בכל מוסדות החינוך בעיר. המהלך יכלול טיפוח מיומנויות רגשיות-חברתיות של תלמידים ותלמידות בהתאמה התפתחותית ותרבותית; פיתוח והכשרה של צוותים חינוכיים; שיתוף…

להמשך קריאה מוגן: ימי חשיבה ולמידה צוות עיר תל אביב יפו

מוגן: ימי חשיבה ולמידה צוות עיר תל אביב יפו

מנהל החינוך בעיר תל אביב-יפו מוביל מהלך משמעותי לביסוס שפה עירונית מערכתית המחברת SEL ופדגוגיה בכל מוסדות החינוך בעיר. המהלך יכלול טיפוח מיומנויות רגשיות-חברתיות של תלמידים ותלמידות בהתאמה התפתחותית ותרבותית; פיתוח והכשרה של צוותים חינוכיים; שיתוף…

להמשך קריאה מוגן: ימי חשיבה ולמידה צוות עיר תל אביב יפו

סוף

...