מחקרים מרכזיים

בחרנו להציג מספר  מחקרים מרכזיים. מדי פעם נעדכן במחקרים חדשים

מחקר חדש - הקשר בין ויסות רגשי לתחושת שייכות

מחקר של צוות חוקרות ממרכז SEL.IL שפורסם בדצמבר 2020 בוחן את הקשר בין ויסות רגשי להגברת תחושת השייכות של תלמידי חט”ב לבית הספר.

יעילות של תוכניות SEL

מחקרי מטא אנליזות, כלומר סקירות על, בודקות את יעילותן של תכניות SEL. מאמרים אלו מצביעים, כי מיומנויות SEL מהוות משאב חוסן משמעותי לאורך כל מעגל החיים והן קשורות עם הישגים לימודיים טובים יותר, הצלחה בעבודה ובריאות נפשית ופיזית טובה יותר.

Effective Universal school-based social and emotional learning programs for improving academic achievement: A systematic review and meta-analysis of 50 years of research.

Corcoran, R.P., Cheung, A., Kim, E., Xie, C. (2018).
Educational Research Review, doi: 10.1016/j.edurev.2017.12.001

The Relationship between Emotion Regulation,
School Belonging, and Psychosocial Difficulties
among Adolescents with Specific Learning
Disorder

Corcoran, R.P., Cheung, A., Kim, E., Xie, C. (2018).
Educational Research Review, doi: 10.1016/j.edurev.2017.12.001

The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. 

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011).
Child development82(1), 405-432.

Promoting positive youth development through school‐based social and emotional learning interventions: A meta‐analysis of follow‐up effects.

Taylor, R. D., Oberle, E., Durlak, J. A., & Weissberg, R. P. (2017). 
Child development, 88(4), 1156-1171.

A meta-analysis of universal mental health prevention programs for higher education students.

Conley, C. S., Durlak, J. A., & Kirsch, A. C. (2015).
Prevention Science16(4), 487-507.

הטמעה מערכתית

הטמעה יעילה וברת קיימא של SEL מבוססת על תפיסה מערכתית לפיה יש צורך להתייחס אל המערכת כולה ואל מכלול האינטראקציות שלה עם ה”תלמיד כולו”. המשמעות של תפיסה זו היא שטיפוח והטמעה יעילים מחייבים נוסף על הוראה ישירה של מיומנויות, גם סביבה רחבה המטפחת, מקדמת ומחזקת למידה רגשית-חברתית- הן בקרב התלמידים והן בקרב הצוות החינוכי.

Social-Emotional competence: An essential factor for promoting positive adjustment and reducing risk in school children.

Domitrovich, C. E., Durlak, J. A., Staley, K. C., & Weissberg, R. P. (2017). 
Child Development, 88(2), 408–416.

Programme implementation in social and emotional learning: basic issues and research findings.

Durlak, J. A. (2016).
Cambridge Journal of Education, 46, 333-345.

Establishing systemic social and emotional learning approaches in schools: a framework for schoolwide implementation.

Oberle, E., Domitrovich, C. E., Meyers, D. C., & Weissberg, R. P. (2016).
Cambridge Journal of Education, 46(3), 277-297.

Social and emotional learning as a public health approach to education. 

Greenberg, M. T., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Durlak, J. A. (2017). The Future of Children, 27(1), 13–32. 

Supporting systemic social and emotional learning with a schoolwide implementation model. 

Meyers, D. C., Domitrovich, C. E., Dissi, R., Trejo, J., & Greenberg, M. T. (2019). Evaluation and program planning73, 53-61.

הכשרת מורים

הקניית מיומנויות SEL למורים כוללות הכשרה מקצועית והנגשת ידע עדכני למורים. מחקרים מראים כי הכשרות אלא מסייעות להתפתחות מקצועית יעילה בכל הקשור לטיפוח מיומנויות SEL אצל מורים וכן השפעה חיובית על יכולות הוויסות הרגשי והפחתת תחושת המצוקה שלהן, כמו גם על שיפור באינטראקציה תלמיד-מורה.

Impacts of the CARE for Teachers program on teachers’ social and emotional competence and classroom interactions. 

Jennings, P. A., Brown, J. L., Frank, J. L., Doyle, S., Oh, Y., Davis, R., Rasheed, D., DeWeese, A., DeMauro, A. A., Cham, H., & Greenberg, M. T. (2017).
Journal of Educational Psychology, 109(7), 1010–1028.

School climate and social-emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy.

Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2012).  
Journal of Educational Psychology, 104, 1189–1204.

 התאמה התפתחותית ותרבותית

מחקרים מראים כי מיומנויות וכישורים חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים מתפתחים ומושפעים מניסיון והקשר. לפיכך, הטמעה יעילה צריכה להיעשות מתוך התאמה תרבותית, התפתחותית התייחסות לצרכים וקבוצות שונות בחברה.

Malleability, plasticity, and individuality: How children learn and develop in context.

Cantor, P., Osher, D., Berg, J., Steyer, L., & Rose, T. (2018).
Applied

Social and emotional learning: A principled science of human development in context. 

Jones, S. M., McGarrah, M. W., & Kahn, J. (2019).
Educational Psychologist, 54(3), 129 – 143. 

Drivers of human development: How relationships and context shape learning and development1.

Osher, D., Cantor, P., Berg, J., Steyer, L., & Rose, T. (2020).
 Applied Developmental Science24(1), 6-36\

סטנדרטים של SEL

סטנדרטים מתייחסים לידע ולהתנהגות שהתלמיד צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות. הסטנדרטים מציגים את המטרות וכן את אמות המידה לתהליך הלמידה של התלמיד בנוגע לכל מיומנות. בנוסף, הסטנדרטים משמשים כמסגרת המגדירה ציפיות ומאפשרת קבלת החלטות לגבי מה צריך ללמוד, ללמד ולהעריך.

Early social-emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness.

Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015).  
American Journal of Public Health, 105, 2283–2290.

A Systematic Review of State-Level Social–Emotional Learning Standards: Implications for Practice and Research. 

Eklund, K., Kilpatrick, K. D., Kilgus, S. P., & Haider, A. (2018).
School Psychology Review47(3), 316-326.

 מדידה וההערכה של SEL

הערכות בתחום הלמידה רגשית-חברתית מתמקדות במדידת הידע וביכולות הקשורות למיומנויות רגשיות-חברתיות וכן בסיטואציות שילדים עוסקים בהן במהלך אינטראקציות בינאישיות בחיי בית הספר ובקהילה.  מדידה והערכה יעילה של מיומנויות SEL יכולות לתמוך ולסייע לעשייה החינוכית.

(2019). Student social and emotional competence assessment: The current state of the field and a vision for its future.

Assessment Work Group. Chicago, IL: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.

Identifying, defining, and measuring social and emotional competencies. 

Berg, J., Osher, D., Same, M., Nolan, E., Benson, D., & Jacobs, N. (2017).
Washington, DC: American Institutes for Research.‏

Measures of social and emotional skills for children and young people: A systematic review.

Humphrey, N., Kalambouka, A., Wigelsworth, M., Lendrum, A., Deighton, J. & Wolpert, M. (2011). 
Educational and Psychological Measurement, 71(4), 617-637.