כנס לקויות למידה והפרעות קשב – מהמעבדה לכיתה

12 לפברואר 2013
במרכז הבינתחומי הרצליה

לקויות למידה והפרעות קשב – מהמעבדה לכיתה
תרגום הידע המחקרי כבסיס לפיתוח תכניות התערבות בקהילה

מרצה אורחת: פרופ׳ רוזמרי טנוק

Prof. Rosemary Tannock, Canada Research Chair & Professor in Special Education & Adaptive Technology, Ontario Institute for Studies in Education in the University of Toronto: Neuroscience Professor of Psychiatry, University of Toronto; and Senior Scientist, & Mental Health Research Program, The Hospital for Sick Children, Canada.

הכנס התמקד בלקויות למידה והפרעות קשב ועסק בשני צירים מרכזיים:

  • תרגום ידע מחקרי לתוכניות התערבות
  • האינטגרציה הנדרשת בין היבטים קוגניטיביים- נוירופסיכולוגים והיבטים רגשיים- חברתיים- משפחתיים- מערכתיים, בכל הקשור לתוכניות התערבות בתחום לקויות למידה והפרעות קשב