logo

התוכנית המצליחה בישראל להקניה ישירה של למידה רגשית חברתית
לכיתות א׳ עד ט׳

התוכנית המצליחה בישראל להקניה ישירה של
למידה רגשית חברתית לכיתות א׳ עד ט׳

התוכנית מומלצת על ידי משרד החינוך במסלול הירוק 971 ליסודי 970 לחט"ב

 תוכנית SEL בדיגיטל מקיפה ומלאה והיחידה בישראל שהישגיה מבוססים מחקרית.
התוכנית נשענת על ידע אקדמי עדכני בפסיכולוגיה התפתחותית ומדעי המוח, ועל ניסיון של למעלה מעשר שנים במסגרות חינוכיות בכל רחבי הארץ.
במענה לצרכי השעה ולבקשות מהשטח,  צוות המומחים של SEL.IL  במרכז הבינתחומי העביר את התוכנית במלואה לפורמט דיגיטלי המותאם ללמידה רגשית-חברתית בכיתות או בלמידה מרחוק.

מצגות SEL בדיגיטל לדוגמה

דוגמה ממצגת התארגנות ללמידה כיתה א׳

דוגמה ממצגת יחסים בינאישיים כיתה ד'

דוגמה ממצגת ויסות רגשי כיתות ז'-ט'

מה תקבלו בתוכנית?

SAFE : התוכנית בנויה נדבך על נדבך (Sequence), כוללת למידה פעילה (Active), ממוקדת במיומנות מוגדרת (Focus) מבוססת על הקניה ותרגול ישירים (Explicit)

  • הנחיות מפורטות וידידותיות למורות ולמורים
  • מגוון סרטונים, משחקים, סיפורים ופעילויות המותאמות לתלמידים בכל הגילאים
  • קבצים נלווים של דפי חשיבה לתלמידים ושל פעילויות המשך בבית עם ההורים
  • הכשרה מקדימה, ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים על ידי צוות המומחים של SEL.IL
  • חוברת הדרכה מפורטת וגישה לחומרי רקע אקדמיים
  • אפשרות לליווי מחקרי על ידי צוות החוקרים במרכז SEL.IL

איך לעבוד עם מצגות SEL בדיגיטל?

הנחיה למצגת עיכוב תגובה כיתות א׳

הנחיה למצגת הצלחה ומכוונות כיתות ה׳-ו׳

איך להצטרף לתוכנית SEL בדיגיטל?

התוכנית מומלצת על ידי משרד החינוך במסלול הירוק 971 ליסודי 970 לחט"ב

איך זה עובד?

ניתן לרכוש את תוכנית SEL בדיגיטל לשימוש תחת רישיון מלא לשנה עבור כל בית הספר או לשכבות ספציפיות.
עם רכישת התוכנית תקבלו גישה קלה וידידותית לכל החומרים ונתאם מועדים להכשרה מקדימה ומפגשי ליווי לצוות החינוכי.

אפשרויות רכישה

  • SEL בדיגיטל לשכבות א'- ג': ₪10,000
  • SEL בדיגיטל לשכבות ד'-ו': ₪10,000
  • SEL בדיגיטל לכל ביה"ס א׳-ו׳: ₪15,000
  • SEL בדיגיטל לחט"ב ז׳-ט׳: ₪15,000

אפשרויות מימון: תקציבי הכלה והשתלבות, ניהול בית ספר ועוד

מי מאחורי התוכנית?

SEL·IL קידום למידה רגשית חברתית בישראל הוא מרכז אקדמי-יישומי שפועל בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, בבינתחומי הרצליה. המשימה שלנו היא לקדם את ההטמעה של למידה רגשית-חברתית בכל מערכת החינוך בישראל. אנחנו עושים זאת באמצעות מחקר, שיתוף של ידע מבוסס נתונים, ייעוץ לקובעי מדיניות, ופיתוח של תוכניות ומסלולי הכשרה מגוונים.

למידה רגשית חברתית למה זה חשוב?

למידה רגשית-חברתית (SEL) היא הדרך הטובה ביותר להכין את דור העתיד להתמודד בהצלחה עם הלימודים ועם אתגרי החיים, לתרום לרווחה הנפשית של התלמידים ושל הצוות החינוכי וליצור אקלים בית ספרי תומך ומטפח. המחקר מלמד כי הקניה ישירה של מיומנויות SEL היא הבסיס לכך. תוכנית איל דיגיטל יכולה להיות הצעד הראשון של בית הספר שלך!

ד"ר דפנה קופלמן-רובין על המחקר של תוכנית א.י.ל