2020 SEL EXCHANGE VIRTUAL SUMMIT

אוקטובר 2020
כנס וירטואלי של CASEL

באוקטובר 2020 ערך ארגון CASEL את הכנס השנתי שלו, הפעם במתכונת וירטואלית.
הכנס התקיים תחת הכותרת: חיזוק המחויבות שלנו כלפי הנוער באמצעות למידה רגשית-חברתית. בכנס השתתפו אנשי מחקר, מובילי חינוך, בני נוער ונציגי ארגונים קהילתיים. לקראת הכנס פרסם הארגון אסופה של תקצירי מחקרים שנשלחו על ידי חוקרים מרחבי העולם, וביניהם גם  ד”ר דפנה קופלמן-רובין, ראש SEL.IL למסמך.