מסמך מסכם של ועדת המומחים

המסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא למידה רגשית-חברתית שפעלה מטעם היוזמה לידע ולמחקר בחינוך (האקדמיה הישראלית למדעים). המסמך מסכם את הידע והמחקר העדכניים בתחום זה ומציע עקרונות והמלצות להטמעה מערכתית ומקיפה.

להמשך קריאה מסמך מסכם של ועדת המומחים

סוף

...