אגרת ממשרד החינוך – היערכות לפתיחת שנה

כל שנה מתחילה בסימן שאלה – היערכות לפתיחת שנה – אוגוסט 2020

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, מינהל פדגוגי, משרד החינוך שלח אגרת לנשות ואנשי שפ”י לקראת פתיחת תשפ”א: ”שנה שככל הנראה תהיה שונה ואחרת מהשגרה המוכרת. לרשותכם, מגוון תכנים לעבודה עם קהלי יעד שונים. ניתן לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתכם ולצרכים העולים מן השטח.”

לחצו על הכותרות על מנת להיכנס למסמכים מקושרים:

“חינוך במציאות החדשה” ערכת ניהול ממשרד החינוך

ערכה ייחודית זו נוצרה במטרה לחזק את ה”שרירים” החדשים שאותם אתם מפעילים במהלך השנה. הערכה מתגבשת תוך כדי תנועה ומסתמכת על ידע עדכני מהשטח ועל תיאוריות מהארץ ומהעולם. ראשיתה בתאור התמונה הגדולה הכוללת רציונל ניהולי מבוסס שטח ואת המציאות החדשה, והמשכה בזירות מרכזיות, כלים ויישומים.